Zwalczanie choroby nie stanowi większego problemu i ile będziemy pamiętać o jednej zasadniczej sprawie. Otoczka woskowa występująca na powierzchni liści kosaćców skutecznie uniemożliwia równomierne ich pokrycie odpowiednimi środkami grzybobójczymi. Opryski będą więc skuteczne jeżeli podczas przygotowywania preparatów do sporządzonego roztworu dodamy środki zmiękczające. Ponieważ opryskiwacze amatorskie nie są zaopatrzone w odpowiednie mieszadła stąd z praktyki wiadomo, że preparaty muszą zostać dokładnie wymieszane (nawet kilka minut) przed ich wlaniem do opryskiwacza. Skuteczne ograniczenie tej choroby polega na 2-, 3 krotnym opryskiwaniu liści, przemiennie róznymi fungicydami z grupy benzimidazoli, ditiokarbaminianów i triazoli.

Odsłon artykułów:
1501750

Oświadczam, że wszędzie tam gdzie nie istnieje stosowna adnotacja wszystkie pozostałe teksty i ilustracje są mojego autorstwa.
Wszelkie powielanie i kopiowanie może odbywać się wyłącznie za moją zgodą.
Janusz Mazurek