Zarówno mączniak prawdziwy jak i rzekomy nie były jak dotąd uznawane za szczególnie istotne patogeny w okresie jesiennej wegetacji rzepaku. Być może jednak rok 2015 przyniesie nowe spojrzenie na te wydawałoby się dobrze znane organizmy. Długa i ciepła jesień spowodowały, że na Dolnym Śląsku, na wielu plantacjach, odnotowano rzadko spotykane nasilenie występowania obydwu mączniaków. Szczególnie we znaki dał się mączniak rzekomy (Hyaloperonospora brassicae Gaum.), który lokalnie wystąpił na 20-30% roślin. Na porażonych roślinach silną infekcję stwierdzono nawet na 2-3 najstarszych liściach, a to już może prowadzić do ograniczania formowania się jesiennej rozety. Mączniak prawdziwy (Erisiphe cruciferarum) występował w mniejszym nasileniu jednak i tak jego rozwój był zdecydowanie intensywniejszy niż w poprzednie lata.  Mocno intrygujący jest również fakt, że na tych samych polach można było spotkać duże nasilenie obydwu tych patogenów, których rozwój jest przecież uzależniony od zgoła odmiennych warunków pogodowych.

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hub.) jest polifagicznym motylem z rodziny omacnicowatych, który może atakować prawie każdą roślinę zielną o źdźbłach na tyle grubych, aby mogły się do nich wgryźć larwy. W większości rejonów uprawy kukurydzy jest to jeden z najważniejszych jej szkodników. Larwy drążące korytarze we wnętrzu źdźbeł oraz kolb kukurydzy prowadzą do znaczących strat w plonie. Ponadto szkodnik ten przyczynia się do porażenia kolb różnego rodzaju grzybami w tym produkującymi mykotoksyny gatunkami z rodzaju Fusarium. Omacnica prosowianka stanowi szczególnie duży problem dla kukurydzy cukrowej.

Grzyby z rodzaju Alternaria i Stemphylium to obok mączniaka rzekomego jedne z najbardziej destrukcyjnych patogenów liści cebuli. Ich obecność jest notowana we wszystkich większych rejonach uprawy cebuli na świecie. W gorącym klimacie straty plonu mogą dochodzić nawet do 80-90%. O ile grzyby z rodzaju Alternaria są w Polsce znane i stosunkowo dobrze opisane to jak dotychczas nie notowano na cebuli patogenów z rodzaju Stemphylium. Potwierdzenie obecności Stemphylium vesicarium na kilku plantacjach w regionie Dolnego Śląska każe przypuszczać, że jest to kolejna choroba, która występuje w naszym kraju i która w najbliższym czasie może mieć duże znaczenie dla producentów cebuli.

Wciornastki2Ograniczenia wprowadzone przez Unię Europejską dotyczące stosowania wielu insektycydów chemicznych skutecznych w zwalczaniu wciornastków, jak i pojawiająca się odporność tych owadów, wymusiły konieczność wprowadzania metod biologicznych na zdecydowanie szerszą, niż dotychczas, skalę.
Artykuł został opublikowany w miesięczniku OWK (1/2011). Cały tekst można przeczytać na stronach portalu owocewarzywakwiaty.pl - czytaj całość


WciornastkiWciornastki to jedne z najtrudniejszych do zwalczenia szkodników w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami. W szklarniach mają bardzo dobre warunki rozwoju. W roślinach wnikają do miejsc trudno dostępnych dla insektycydów. Wyrządzają znaczne szkody, przenoszą chorobotwórcze wirusy. Łatwo uodparniają się na środki ochrony.
Artykuł został opublikowany w miesięczniku OWK (24/2010). Cały tekst można przeczytać na stronach portalu owocewarzywakwiaty.pl - czytaj całość

Odsłon artykułów:
1511687

Oświadczam, że wszędzie tam gdzie nie istnieje stosowna adnotacja wszystkie pozostałe teksty i ilustracje są mojego autorstwa.
Wszelkie powielanie i kopiowanie może odbywać się wyłącznie za moją zgodą.
Janusz Mazurek